بی تردید امید ابراهیمی یکی از بهترین های تیم ملی در بازی اول با مراکش بود. به طوری که بعد از آسیب دیدگی او ، همه نگرانش باشند. امید اما حالا خوب است. در بازی با اسپانیا هم به رغم بازگشت سعید عزت اللهی همچنان امید یکی از گزینه های اصلی بودن در قلب میدان است و این بار احتمالا در کنار سعید به بازی گرفته می شود و مسعود شجاعی روی نیمکت می نشیند.

وینفرد شفر و دستیارانش اما درحالی که از نمایش فوق العاده ستاره تیمشان شگفت زده هستند اما حسی همراه با دلهره دارند که او آسیب جدی ندیده باشد.