احمد مسجدجامعی صبح امروز در تذکر پیش از دستور خود در جلسه شورای شهر تهران با اشاره به کلنگ زنی پروژه پلاسکو گفت: پلاسکو نماد یک ساختار خراب است.

وی با بیان اینکه پلاسکو بعد از بازار تهران بورس تولید پوشاک در کشور بود که هزاران نفر به صورت مستقیم و غیرمستقیم با آن در ارتباط بودند، تصریح کرد: با فرو ریختن پلاسکو اقتصاد پوشاک صدمات زیادی دید.

وی با بیان اینکه ساخت پلاسکو دارای ابعاد و اضلاع مختلف است، گفت: شهرداری، میراث فرهنگی، مالکین و ... در این ساخت و ساز دخیل هستند اما متاسفانه از نقطه نظر اعضای اصناف استفاده نمی‌شود.

مسجدجامعی افزود: باید نمایندگان کسبه نیز در جلسات حضور داشته باشند و از نظرات آنها استفاده شود.