مصطفی حاجی ستاره اسبق تیم ملی مراکش و مدیر اجرایی آنها به سمت اوسیانو رفت و برای دقایقی با او گرم صحبت شد.اوسیانو در تیم المپیک لیسبون کاپیتان حاجی بوده است.او به اوسیانو گفت:«تو برای همیشه در تاریخ کاپیتان من بوده ای و خواهی بود.»