این تصویری است از بازیکنان تیم ملی ایران پس از پیروزی مقابل مراکش.حال آنها و حال ایرانی ها قابل وصف نیست.

رختکن تیم ملی