سخنگوی هیأت نظارت بر رفتار نمایندگان، از شکایت رئیس کل بانک مرکزی از سه نماینده مجلس بخاطر حواشی پیش آمده در یکی از جلسات غیرعلنی مجلس خبر داد.

محمدجواد جمالی نوبندگانی در گفتگو با مهر، با اشاره به جلسه اخیر هیأت نظارت بر رفتار نمایندگان مجلس اظهار داشت: اخیرا آقای سیف رئیس کل بانک مرکزی از سه نفر از نمایندگان مجلس در خصوص حواشی پیش آمده در یکی از جلسات غیرعلنی مجلس شکایت کرده است که این شکایت در هیأت نظارت بررسی شد.

وی افزود: این شکایت مربوط به درگیری پیش‌آمده در یکی از جلسات غیرعلنی مجلس است که با حضور آقای سیف به بررسی مشکلات اقتصادی و وضعیت مؤسسات مالی اعتباری اختصاص یافته بود.

سخنگوی هیأت نظارت بر رفتار نمایندگان خاطرنشان کرد: در جلسه اخیر هیأت نظارت، دو نفر از این نمایندگان حضور یافتند و توضیحات خود را ارائه کردند و قرار شد هیأت نظارت مجدداً فیلم آن جلسه را بازبینی کرده تا بتواند اظهارنظر کند.