سلسله جنایت های رژیم سعودی علیه مردم بی دفاع و بی گناه یمن همچنان ادامه دارد.

بر اساس این گزارش، در ادامه این جنایتها، جنگنده های سعودی مناطقی در استان صعده را هدف قرار دادند.

طبق اعلام رسانه های یمنی، یکی از این مناطق، الحجله بود که هدف حملات سنگین عربستان سعودی قرار گرفت.

منابع رسانه ای اعلام کردند که الحجله طی پنج مرتبه هدف حملات سعودیها قرار گرفته است.