اردوغان امروز پس از ادای نماز عید فطر در مسجد دانشکده الهیات دانشگاه مرمره استانبول در مصاحبه با خبرنگاران گفت: برای جلوگیری از موج جدید مهاجرت از سوریه نیز مذاکره با روسیه و ایران را ادامه خواهیم داد.

اردوغان در حالی این سخنان را بیان کرده است که هم اکنون بیش از ۳.۵ میلیون پناهجوی سوری ساکن ترکیه هستند و بیم آن می رود که با ادامه درگیری ها در اطراف حلب و ادلب، دو میلیون پناهجوی جدید نیز وارد این کشور شوند.

وی بیان کرد: سازمان ملل متحد درباره احتمال موج مهاجرت از ادلب به ترکیه هشدار داده است ولی این که موج مهاجرت رخ می دهد یا نه را زمان نشان خواهد داد.

وی با اشاره به اهمیت منطقه تل رفعت در زمینه جلوگیری از موج مهاجرت جدید جنگ زدگان داخلی سوریه اظهار کرد: باید با کمترین آسیب بر این مشکل غلبه کنیم.

اردوغان همچنین گفت: متاسفانه جهان اسلام عید فطر امسال نیز در سختی ها به سر می برد و همچنان درگیر پدیده ترور است.

وی با اشاره به حادثه حمله مسلحانه تروریستی به برنامه تبلیغات انتخاباتی حزب عدالت و توسعه در شهر سوروچ استان شانلی اورفا ترکیه که موجب کشته شدن چهار نفر و زخمی شدن هشت نفر شد، افزود: آنها به دست عوامل حزب کارگران کردستان ترکیه(پ.ک.ک) و حزب دموکراتیک خلق های ترکیه(ح.د.پ) کشته شدند.

وی بیان کرد: آنهایی که مدعی صلح و دموکراسی هستند، این گونه راه رسیدن به صلح را در پیش گرفته اند ولی آنها هر کاری بکنند، مطمئن باشند ما این موضوع را تا آخر پیگیری کرده و عوامل مرتبط با آن را مجازات خواهیم کرد و تا زمان زنده ماندن آخرین تروریست، در تعقیب آنها خواهیم بود.

وی تاکید کرد: هیچ کسی حق ندارد مردم ترکیه را با اقدامات تروریستی نگران و ناراحت کند و وقتی ما با چنین رویدادهایی رو به رو شویم، راه حل آنها را نیز در پیش خواهیم گرفت.

اردوغان اضافه کرد: از مردم ترکیه می خواهم که برای دوری از چنین وقایعی تا روز انتخابات صبر و تحمل کنند و وارد بازی های تروریست ها نشوند چرا که انتخابات ۲۴ ژوئن(سوم تیرماه) نقطه حساسی برای رهایی از ترور و جهش ترکیه خواهد بود.