حسین پاپیکاپیتان تیم فوتبال سپاهان به مدت یک فصل دیگر با زردپوشان به توافق رسید و قراردادش را تمدید کرد.

پاپی ۳۳ ساله، جزو بازیکنان پرورش یافته در بخش آکادمیک سپاهان بوده و فوتبال خود را با تیم جوانان سپاهان آغاز کرده است.

کاپیتان سپاهان، تاکنون فقط در این تیم به بازی پرداخته و در هر  ۵ قهرمانی زردپوشان در لیگ برتر سهم بزرگی داشته است.