عباس آخوندی در بازدید پروژه‌های راه شرق استان در علی‌آبادکتول اظهار داشت: مسیرها و جاده‌های ترانزیتی استان گلستان در محور کمربندی علی‌آبادکتول و آزادشهر به سمنان مورد بازدید قرار گرفت.

وی افزود: مشکل اصلی در بازدید از محور آزادشهر به سمنان, عدم خاکریزهای مناسب در طول مسیر به علت عدم تملک اراضی کشاورزی از مردم بوده است.

وزیر راه و شهر سازی تصریح کرد: همه تلاش خود را خواهیم کرد تا بتوانیم اعتبار لازم برای اراضی موجود در این مسیر را تامین و مسیر کمربندی علی آبادکتول را تملک کنیم و این پروژه‌ها هر چه سریع‌تر به سرانجام برسد.

آخوندی تاکید کرد: درباره مسیر کمربندی علی‌آبادکتول مبنی بر ایجاد تقاطع غیرهمسطح و امتداد آن به پل برای جلوگیری از تصادفات، مطالعات کارشناسی انجام خواهد شد و هر چه سریع‌تر کار کارشناسی تسهیل می‌شود.

وزیر راه و شهرسازی همچنین درباره تصمیم گرفته شده درباره نظام مهندسی ساختمان و بیکار شدن کارمندان و مهندسان آن گفت: تصمیم ما در مورد آنچه درباره نظام مهندسی عنوان شده، قطعی است و اعمال خواهد شد.

عصر امروز وزیر راه و شهرسازی به همراه استاندار,نماینده مردم علی آباد کتول و رامیان و آزادشهر در مجلس، ازپروژه های شرق استان گلستان مانند محور آزادشهر به شاهرود و کمربندی علی‌آبادکتول بازدید کرد و روند پروژه‌ها را مورد بررسی و ارزیابی قرار داد.