در این گزارش تصریح شده است که عمده دلیل این جنجال تحریم ایران است. حتی سامان قدوس که خود در سوئید اسپانسرینگ آدیداس را در اختیار دارد، نمی تواند از کفش نایکی در روسیه استفاده کند.

ویدیوی زیر را تماشا کنید.