پل خواجو یکی از پل‌های تاریخی شهر اصفهان است که در شرق سی و سه پل، بر روی زاینده رود واقع شده است.

بر روی این پل از ۳۰ سال پیش ترک‌هایی مشاهده شده که روز به روز بر تعداد ترک‌ها افزوده شده و خطر فرو ریختن این اثر تاریخی را افزایش داده است.