سردار سرتیپ پاسدار ابوالفضل شکارچی در پی ادعای یک مقام ارشد ترکیه مبنی بر حمایت ایران از اقدام نظامی این کشور در شمال عراق علیه گروه تروریستی «پ . ک . ک» ضمن غیر دقیق خواندن این اظهار نظر افزود: جمهوری اسلامی ایران با وجود حمایت از هرگونه اقدام ضد تروریستی، در عین حال لشکرکشی به درون مرزهای یک کشور ثالث به بهانه مبارزه با تروریسم، بدون اجازه از دولت مستقر و قانونی آن کشور را غیرمشروع می داند.

وی اظهار داشت: جمهوری اسلامی ایران، خود یکی از قربانیان تروریسم طی چهار دهه گذشته بوده است اما هیچگاه برای مواجهه با گروهک های تروریستی، از اقداماتی که حق حاکمیت یک کشور را نقض کند، حمایت نخواهد کرد.