آماندا کوک، عکاس این عکس که در هوای برفی پیاده‌روی می‌کرد، می‌گوید: باورنکردنی است که این عکس با شکوه را در هوای برفی گرفتم، من خیلی خوش‌شانس هستم.