فدریکا موگرینی در جلسه پارلمان اروپا با اشاره به اینکه جامعه جهانی از توافق هسته‌ای با ایران حمایت کرده است، گفت: جایگزینی برای این توافق وجود ندارد.

 وی با بیان اینکه موضع اتحادیه اروپا در خصوص برجام تغییر نکرده است، یادآور شد این اتحادیه به اجرای مؤثر و کامل توافق پایبند است.

مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا افزود: تلاش برای اجرای برجام ادامه دارد و این تلاش صرف نظر از خروج آمریکا از برجام ادامه خواهد داشت.

موگرینی تصمیم آمریکا برای احیای تحریم‌های ثانویه را مشکل‌ساز خواند و گفت که باید به آن پرداخت.

وی همچنین در بخش دیگری از اظهارات خود گفت: توافق هسته‌ای پنجره‌ای برای پرداختن به موضوع های غیر مرتبط با مسائل هسته‌ای با ایران باز کرده است.   

عکس/ تلاش موگرینی برای حفظ برجام

عکس/ تلاش موگرینی برای حفظ برجام

عکس/ تلاش موگرینی برای حفظ برجام

عکس/ تلاش موگرینی برای حفظ برجام

عکس/ تلاش موگرینی برای حفظ برجام

عکس/ تلاش موگرینی برای حفظ برجام

عکس/ تلاش موگرینی برای حفظ برجام