شیخ تمیم بن حمد آل ثانی، امیر قطر در حکمی «محمد سعد الفهید الهاجری» را به عنوان سفیر فوق العاده قطر در ایران تعیین کرد.

خبرگزاری دولتی قطر اعلام کرد امیر این کشور با صدور دو فرمان، «محمد سعد الفهید الهاجری» را به عنوان سفیر «فوق العاده» این کشور در ایران و «علی السلیطی» را به عنوان سفیر «فوق العاده» در جمهوری پرو انتخاب کرده است.

سفیر فوق العاده بالاترین درجه یک سفیر از لحاظ دیپلماتیک است که به آن فرستاده ویژه نیز می‌گویند.