السومریه گزارش داد، حیدر العبادی نخست وزیر عراق به آتش سوزی صندوقهای رای در الرصافه بغداد واکنش نشان داد و گفت: تحقیقات اولیه درباره آتش سوزی در انبارهای کمیساریای عالی انتخابات در الرصافه در شرق بغداد نشان دهنده عمدی بودن این آتش سوزی است.

وی افزود: دولت کمیته ای برای دریافت شکایات مردمی درباره کسانی که در انتخابات اخلال ایجاد کرده اند، تشکیل داده است.

العبادی حرفها و موضع گیری مقامات ترکیه درباره عملیات ضد پ ک ک در داخل عراق را دارای اهداف انتخاباتی دانست.

نخست وزیر عراق همچنین گفت: برگزاری مجدد انتخابات به دستور قضایی نیاز دارد و از اختیارات پارلمان و دولت عراق نیست.

وی انفجار اخیر شهرک صدر که شماری قربانی برجای گذاشت را جنایت توصیف کرد.