رضا درمیشیان با اعتراض به توقف پخش تیزرهاى «عصبانی نیستم!» از سازمان صدا و سیما نوشت:« سازمان صداوسیما جلوى پخش تیزرهاى «عصبانی نیستم!» را هم گرفت؛ تنها به دلیل اعتراض به حذف باران کوثرى از تیزرهاى «عصبانی نیستم!»

فیلم سینمایى «عصبانی نیستم!» پس از ٥ سال توقیف در سالن هاى محدود بر پرده سینماهاى کشور است.