پورسیدآقایی در بازدید شهردار تهران از پروژه خط ۷ مترو تهران در تشریح عملکرد معاونت حمل و نقل شهرداری تهران برای تکمیل این پروژه گفت: در مرحله‌ای که این خط برای بار نخست در سال گذشته راه اندازی شد کمتر از ۴۰ درصد هزینه کل خط پرداخت شده بود و ۶۰ درصد هزینه‌های آن باقی مانده بود.

وی با بیان اینکه تعطیلی خط ۷ مترو تهران به دلیل کمبود ایمنی انجام شد، افزود: این خط در هنگام افتتاح در مرحله اول سیگنالینگ نداشت و بر اساس نظر کارشناس خط هر ۵۵ دقیقه تنها یک قطار می‌توانست در آن تردد کند اما با دستوری که داده شده بود مقرر شده بود که سرفاصله قطارها در این خط به ۳۵ دقیقه کاهش پیدا کند که البته با شرایط موجود کاهش سرفاصله بیش از این امکانپذیر نبود.

وی ادامه داد: هواکش‌های تونلی، ایستگاهی و میان ایستگاهی نیز در این خط وجود نداشت و همچنین سیستم اطفای حریق در ایستگاه‌ها راه اندازی نشده بود. به این ترتیب خطی که هر ۳۵ دقیقه قرار بود به صورت ناایمن به شهروندان خدمت رسانی کند تعطیل شد تا پس از تجهیز این خط با سرفاصله ۱۰ دقیقه در فاز اول از مهدیه تا نواب افتتاح شود.

معاون حمل و نقل و ترافیک شهرداری تهران تاکید کرد: کارهای باقیمانده در حال انجام است و امیدواریم فاز نخست این خط تا چند روز آینده افتتاح شود.

وی ادامه داد: در مرحله نخست افتتاح این خط از 22 ایستگاه موجود هفت ایستگاه افتتاح شده بود که بعدا یک ایستگاه دیگر اضافه شد و مجموعا هشت ایستگاه افتتاح شده بود که این ایستگاه‌ها بدون داشتن سیستم‌های ایمنی افتتاح شده بودند.

وی تاکید کرد: در افتتاح فاز نخست این خط که تا روزهای آینده انجام می‌شود یک ایستگاه مهدیه که به تازگی تکمیل شده افتتاح خواهد شد و چهار ایستگاه نیز که در افتتاح قبلی مورد بهره برداری قرار گرفته بودند با تکمیل تجهیزات این بار مورد بهره برداری کامل قرار می‌گیرند. افتتاح سایر ایستگاه‌ها نیز به تدریج تا پایان سال انجام خواهد شد.