سانا گزارش داد، جبران باسیل، وزیر خارجه لبنان گفت، سراسر دنیا به منظور بازسازی سوریه کانال‌های خود را به سوی این کشور گشوده‌اند، این درحالی است که لبنان به متوقف شدن کمک‌ها تهدید شده است، در حالی که هر دو کشور به یکدیگر نیاز دارند.

وی افزود، امکان ندارد کشورها را به ضرر صنعتگران خود راضی کنیم و اولویت رضایت اقتصاد کشور است.

وزارت خارجه لبنان در بیانیه اخیر خود اعلام کرده بود، محتوای بیانیه کمیساریای عالی امور پناهندگان سازمان ملل درخصوص بازگشت آوارگان سوری نه تنها حتی موجب ترغیب نمونه کوچکی از بازگشت داوطلبانه امنی که با همه اصول انسانی و عرف بین‌المللی همخوانی دارد، نمی‌شود بلکه آوارگان را به دلیل وضعیت ناامنی که در این بیانیه آمده، از بازگشت می‌ترساند.

این وزارتخانه اعلام کرد، این عملکرد ناامیدکننده بین‌المللی موجب می‌شود که بار دیگر عملکرد کمیساریای عالی مورد ارزیابی قرار بگیرد.