رویترز گزارش داد، ترزا می به قانونگذاران بریتانیایی اعلام کرد: دلیل تبدیل شدن گروه ۸ به گروه ۷ کاملا مشخص و درست است. این اقدام نتیجه الحاق غیرقانونی کریمه به روسیه است.

وی ادامه داد: هرگونه مذاکره درباره برگرداندن روسیه به این گروه تا زمان تغییر رویکرد روسیه امکان پذیر نیست.