به دلیل شرایط جوی نامساعد تهران، طوفان شدید و گرد و خاک ۴ پرواز دیگر به مقصد تهران در فرودگاه شهید بهشتی اصفهان به زمین نشستند.

پروازهای شماره ۴۰۴۸ زاگرس زاهدان-تهران ساعت ۲۲:۵، ۰۲۳ کاسپین مشهد-تهران ساعت ۲۲:۰۷، ۷۰۲۴ کیش ایر کیش-تهران ساعت ۲۲:۱۰، ۶۳۴۱ تابان مشهد -تهران ساعت ۲۲:۱۳ در اصفهان فرود آمدند.

پیش از این در ساعت ۲۱:۰۵ هم پرواز شماره ۳۴۰۲ ایران ایر مسیر اردبیل-تهران در فرودگاه شهید بهشتی اصفهان به زمین نشسته بود.