جلال ملکی گفت:‌ تاکنون گزارشی از خسارت بر اثر طوفان نداشته‌ایم.

وی متذکر شد: تمام ایستگاه‌های آتش‌نشانی در حالت آماده باش هستند.