تمرین امروز تیم ملی پشت درهای بسته برگزار شد و خبرنگارها هم تنها توانستند 15 دقیقه اول تمرین را پوشش بدهند و مابقی تمرین پشت درهای بسته برگزار شد. هواداران تیم ملی که در روسیه به سر می برند از ساعت 11 صبح پشت در کمپ تیم ملی ایستادند و ملی پوشان را تشویق کردند. کارلوس کی روش سرمربی تیم ملی پس از تمرین به چند ستاره تیم اجازه داد تا به سمت هواداران بروند و با آنها عکس بگیرند.