محمد ولد عبدالعزیز، رئیس جمهور موریتانی در چارچوب اصلاحات جزئی در دولت جهت فعال سازی روند دیپلماسی موریتانی، اسماعیل ولد الشیخ احمد، فرستاده سابق سازمان ملل به یمن را به عنوان وزیر خارجه تعیین کرد.

اسماعیل ولد الشیخ احمد در آوریل ۲۰۱۵ برای تصدی منصب فرستاده ویژه سازمان ملل به یمن تعیین شد، اما به هیچ نتیجه‌ای برای پایان دادن به درگیری‌ها در این کشور دست نیافت و به سازمان ملل اعلام کرد که بعد از پایان دوره کنونی‌اش در فوریه سال جاری، تصمیم ندارد که در این منصب بماند.