ماهاتیر محمد،نخست وزیر مالزی روز دوشنبه در نطقی در حاشیه کنفرانسی درباره «آینده آسیا» در توکیو، تشکیل بلوکی بین المللی بین کشور‌های کوچک را برای مقابله با چالش‌های تجاری ناشی از سیاست حمایت گرایی آمریکا خواستار شد.

او توضیح داد هدف از این پیشنهاد حفاظت از کشور‌هایی است که در مسیر کاهش وابستگی خود به قدرت‌ها هستند.

نخست وزیر مالزی افزود: واشنگتن در سیاست‌های تجاری حمایت گرایانه غرق شده است.

ماهاتیر محمد خاطرنشان کرد: «آمریکا می‌خواهد همه سازمان‌های بین المللی را زیر قیومیت خود در بیاورد، موضوعی که برای ما گران تمام می‌شود.»

او تأکید کرد در این شرایط صدای همه کشور‌ها باید مساوی باشد.

نخست وزیر مالزی از سوی دیگر خاطر نشان کرد که کشور‌های منطقه باید به جای سازمان‌های کوچک یک سازمان تجاری مشترک داشته باشند.