ولاشجردی فراهانیمدیر بخش هنری نمایشگاه اسب، حیوانات همزیست و فرآورده‌ها با اعلام این مطلب گفت: این نمایشگاه با هزینه شخصی برگزار می‌شود ما ایمان داریم که این نمایشگاه زمینه‌ای است تا بستر حضور افراد خلاق و صاحب ایده را فراهم کند.

وی افزود: شاید از میان بازدیدکنندگان ،هنرمندانی دراینده به عرصه هنر کشور اضافه شوند  و بیشترین هدف ما این است که زمینه حضور استعدادها را در خلق آثار هنری کشور افزایش دهیم.

photo_2018-06-11_17-46-28

مدیر بخش هنری نمایشگاه اسب، حیوانات همزیست و فرآورده‌ها  تصریح کرد: سطح برگزاری این نمایشگاه درمقایسه با نمایشگاه‌های بین‌المللی کاملا حرفه‌ای است و اثاری دربخش نقاشی و حجم به معرض نمایش در می‌اید و اثاری از حجم با استفاده از ضایعات اتومبیل و در ابعاد یک متر در یک متر به معرض نمایش در می‌آید که بسیار دیدنی است .

وی گفت: برنامه ریزی‌های لازم برای حضور بازدیدکنندگان خارجی انجام شده و تلاش ما این است که مدعوینی که از نمایشگاه بازدید می‌کنند از بخش اثار هنری نیز بازدید داشته باشند و بتوان افراد را به نوعی ترغیب کرد تا اثار فاخر عرضه شده به فروش برسند و درآمدی ایجاد شود که به اقتصاد هنر کمک کند.

وی عنوان کرد: اقتصاد هنر کشور معطوف به افرادی خاص شده  و تلاش ما براین است که در سطح سایر هنرمندان گسترده شود.

ولاشجردی فراهانی فضای برگزاری بخش هنری نمایشگاه را برای آثار حدود 400 متر اعلام کرد و افزود:‌ با احتساب فضایی که در راهروها و دید باز برای بازدید در نظر گرفته شده ، حدود 2000 متر فضا برای بخش هنری نمایشگاه درنظر گرفته شده است.

وی افزود: نمایش هر اثر اثار دیگر را تحت تاثیر منفی قرار نمی‌دهد و فضای پیرامون هر اثر نیز به گونه‌ای در نظر گرفته شده است که امنیت اثار نیز لحاظ شود و تلاش براین است که با احترامی که برای افراد و بازدیدکنندگان قائل هستیم ،موضوعاتی امنیتی و حمایتی از اثار هنری نیز به درستی رعایت شود.

مدیر بخش هنری نمایشگاه اسب، حیوانات همزیست و فرآورده‌ها  عنوان کرد:‌حمایت از اثار هنری ایرانی در زمینه اسب و حیوانات همزیست مهمترین هدفی است که از برگزاری بخش هنری نمایشگاه پیش رودر نظر گرفته شده است و اثار هنرمندانی از شهرهای اصفهان، یزد، مشهد،تهران و سایر شهرها دراین نمایشگاه عرضه خواهند شد.