گلوبال تایمز گزارش داد، ژنگ وزارت خارجه چین امروز اعلام کرد: مدیریت شرکت هواپیمائی چین به درخواست پیونگ یانگ انتقال هیأت دیپلماتیک این کشور را برای شرکت در نشست فردای سران دو کشور آمریکا و کره شمالی در سنگاپور بر عهده گرفته است.

در بیانیه صادره از سوی وزارت خارجه چین در این خصوص آمده است: خدمات مرتبط با نشست فردا به هیأت کره شمالی توسط شرکت هواپیمائی چین به سنگاپور ارئه می شود.

این در حالیست که وزارت خارجه چین درباره شرایط ارائه این خدمات به کره شمالی اطلاعات بیشتری را مطرح نکرده است.