در آستانه جام جهانی فوتبال در روسیه، جلسه کمیته اجرایی کنفدراسیون فوتبال آسیا در مسکو برگزار شد.

در این جلسه اسپانسرها و شرکای تجاری کنفدراسیون فوتبال آسیا تعیین شدند و قرار است در یک دهه آینده همکاری داشته باشند و در نتیجه این همکاری اعضای کنفدراسیون فوتبال آسیا به منابع مالی بیشتری دست یابند.

شیخ سلمان قرار است همچنین در دیدار افتتاحیه جام جهانی روسیه حاضر باشد؛ جایی که عربستان سعودی برابر روسیه قرار خواهد گرفت.