دفتر آیت الله العظمی حسین نوری همدانی اعلام کرد: طبق نظر این مرجع تقلید، زکات فطره برای کسانی که قوت غالب شان گندم است برای هر نفر دست کم ۸۰ هزار ریال و برای کسانی که می‌خواهند قیمت برنج پرداخت نمایند طبق قیمت برنج مصرفی سه کیلوگرم محاسبه شود.

البته طبق نظر معظم له قوت غالب ملاک نمی‌باشد و کسی بخواهد فقط قیمت گندم را بدهد کفایت می‌کند.

در ادامه اطلاعیه آمده است: همچنین کفاره افطار روزه غیر عمدی برای هر نفر روزی ۲۰ هزار ریال و کفاره افطار روزه عمدی برای هر روز یک میلیون و ۲۰۰ هزار ریال می‌باشد.