السومریه نیوز گزارش داد، مقتدی صدر رهبر جریان صدر در پیامی درباره خطرناک بودن اوضاع عراق و "آغاز جنگی داخلی" هشدار داد.

وی در عین حال ابراز عقیده کرد: پست‌ها و مناصب برای من از آب بینی بز بی‌ارزش‌تر است.

مقتدی صدر در این پیام با اشاره گذرا به اوضاع و تحولاتی که در طول سالها بر عراق گذشته است، خطاب به مردم این کشور آورده است: عراق شما زخم‌خورده است و همچنان خونریزی دارد. عراق شما نیازمند همیاری و همکاری است و همچنان زیر اشغالگری و تروریسم و فساد قرار دارد و از خدمات شهری بی‌بهره است.

وی افزود: همچنان آثار بعث و ظلم و دیکتاتوری آن بر چهره عراق واضح و هویدا است.

مقتدی صدر خطاب به سیاستمداران عراقی گفت: درگیری برای کسب پست و کرسی و نفوذ و قدرت و حکومت بس است. اما زمان آن نرسیده است که اشغالگری و نفوذ خارجی متوقف شود؟ آیا زمان برای متوقف کردن درگیری‌ها و ترورها و انفجارها و تروریسم نرسیده است؟

وی با اشاره به آتش‌سوزی در انبارهای صندوق‌های رأی‌گیری انتخابات اخیر پارلمانی در شهر بغداد گفت: آیا زمان آن نرسیده است که در صف واحدی برای ساخت‌وساز کشور بایستیم؛ به‌جای آنکه صندوق‌های رأی‌گیری را بسوزانیم یا انتخابات را برای یک یا دو کرسی دوباره برگزار کنیم؟

مقتدی صدر افزود: آیا زمان آن نرسیده است که سلاح را به دولت تحویل دهیم؛ به‌جای آنکه در مساجد و حسینیه‌ها انبار کنیم تا منفجر شود و جان بی‌گناهان را بگیرد؟ تا کی می‌خواهد عراق در برابر اراده خارجی پشت مرزها خوار و ذلیل باشد؟

وی با اشاره به شعارهای انتخاباتی ائتلاف خود تحت عنوان "سائرون" در انتخابات پارلمانی اخیر و کسب کرسی‌های پارلمان گفت: اصلاحات پیروز شد... این اراده ملت است، اما نه آن‌طور که فروشندگان دوسوم عراق می‌خواهند که سرآغازی برای جنگی داخلی باشد... نه، ما طرفی در آن نخواهیم بود و گفتم که پست‌ها و مناصب را بگیرید و میهن را برای من بگذارید.

رئیس جریان صدر گفت: هرگز میهن را به‌خاطر کرسی‌ها نخواهم فروخت. هرگز ملت را به‌خاطر قدرت نخواهم فروخت و تنها عراق است که برای من اهمیت دارد و پستها و مناصب از آب بینی بز بی‌ارزش‌تر است.