دفتر اطلاع رسانی جریان حکمت ملی گزارش داد، «سید عمار حکیم» رئیس ائتلاف ملی شیعیان عراق و رئیس جریان حکمت ملی این کشور، با ابراز نگرانی شدید از حادثه آتش سوزی انبار کمیسیون انتخابات، که منجر به آسیب دیدن بسیاری از صندوق ها و دستگاه های انتخابات شد، نسبت به از دست رفتن آرای شهروندان عراقی هشدار داد.

وی با اشاره به این موضوع که رأی دهندگان تمام سختی ها را پشت سر گذاشتند تا نمایندگان خود را انتخاب کنند، از مسئولان بلند پایه کشوری خواست تا برای بررسی دلایل این نقض حقوق آشکار کمیته تحقیقاتی تشکیل دهند.

رئیس جریان حکمت ملی عراق همچنین با دعوت از نهادهای مربوطه به احتیاط کامل در محافظت از محل های نگهداری صندوق های رأی در سراسر عراق خواهان محاکمه مسببان این امر و کشف انگیزهایی شد که در پس پرده این موضوع قرار دارد.

حکیم با اشاره به اینکه نباید فرصت و اجازه دستکاری نتایج را داد، همگان را به خویشتن داری، حفظ ثبات سیاسی و آرامش فکری و به دور از احساسات در مرحله کنونی و مرحله پیش رو فراخواند.