"سونا" گزارش داد، احمد سعد عمر، وزیر امور کابینه گفت، به موجب این پیش‌نویس، انتخابات ۲۰۲۰ سودان آزادانه و شفاف برگزار خواهد شد.

براساس مصوبه کابینه سودان، تمامی اختیارات مالی، اداری و فنی برای برگزاری انتخابات برعهده کمیساریای عالی انتخابات است.

همچنین این پیش‌نویس تعداد اعضای شورای ملی (اتاق اول پارلمان) را ۳۰۰ عضو منتخب تعیین کرده که نیمی از این اعضا برای نمایندگی حوزه‌های جغرافیایی انتخاب می‌شوند، ۳۰ درصد اعضا زن و ۲۰ درصد از اعضای مرد براساس نمایندگی نسبی انتخاب می‌شوند.

این درحالی است که شورای ولایت‌ها (اتاق دوم) شامل سه نماینده برای هر ایالت است که توسط پارلمان انتخاب شده‌اند.

قانون انتخابات جدید سودان فرایند نامزدی برای ریاست جمهوری و عضویت در پارلمان، تایید و رد صلاحیت کاندیداتورها، تجدیدنظرها، صلاحیت کاندیدا، حقوق و وظایف کاندیداها و احزاب سیاسی در زمان کمپین انتخابات، مقررات این کمپین و منابع تامین بودجه آن را تنظیم کرده است.