ساماندهی موسسه های غیرمجاز از سال ۱۳۸۶ با اجرای آیین نامه های قانون بازارهای غیرمتشکل پولی در دستور کار بانک مرکزی قرار گرفت و تاکنون، ۹۸ درصد سپرده گذاران این موسسه ها با اذن رهبر معظم انقلاب و همدلی سران سه قوه تعیین تکلیف شده اند.

امروز بانک مرکزی جدول زمانبندی برای مراجعه سپرده گذاران این موسسه ها و تعاونی ها منتشر کرد که در آن تاریخ مراجعه سپرده گذاران، مدت بررسی مدارک در بانک مرکزی و زمان واریز وجه آمده است.

برای هر یک از سپرده گذاران افضل توس، وحدت و البرز ایرانیان با احتساب پرداخت مبلغ یک میلیارد ریال در مرحله اول، امکان پرداخت حداکثر تا ۹میلیارد ریال وجود دارد.

به سپرده گذاران تعاونی اعتبار فرشتگان، با احتساب واریز مبلغ ۲میلیارد ریال در مرحله اول، حداکثر تا مبلغ هشت میلیارد ریال پرداخت می شود.

در مورد سپرده گذاران تعاونی اعتبار ثامن الحجج نیز با احتساب پرداخت مبلغ سه میلیارد ریال در مرحله اول، حداکثر تا مبلغ هفت میلیارد ریال قابل واریز است. 

در مجموع حداکثر تا مبلغ ۱۰ میلیارد ریال به سپرده گذاران پرداخت می شود.

جزییات برنامه زمانبندی در نشانی اینترنتی https://www.cbi.ir/showitem/۱۷۸۹۴.aspx قابل بررسی است.

 معاون نظارت بانک مرکزی وعده داده است سپرده گذاران کلان این موسسه ها تا نیمه نخست سال آینده تعیین تکلیف می شوند؛ هرچند این افراد فقط ۱.۲ درصد سپرده گذاران این پنج تعاونی را تشکیل می دهند اما در مواردی حدود ۲۵ درصد سپرده های این تعاونی ها را در اختیار داشته اند.

در تعاونی منحل شده فرشتگان مبلغ بدهی باقیمانده این تعاونی به ۱۷۰۰میلیارد تومان می رسد و رقم بدهی باقیمانده البرز ایرانیان ۶۰۰ میلیارد تومان است.

تعاونی اعتبار وحدت ۴۵۰۰ میلیارد تومان سپرده دریافت کرده بود که فقط ۲۷۵۰ میلیارد تومان را به سپرده گذاران عودت داد؛ یعنی بقیه همچنان در تعهد این تعاونی است.

تعاونی افضل توس نیز به پرداخت ۲۵۰۰ میلیارد تومان به سپرده گذاران خود متعهد بود که این رقم بعد از تعدیل نرخ سود به کمتر از ۲ هزار میلیارد تومان کاهش یافت و در نهایت با کسر ۱۵۰۰ میلیارد تومان پرداخت شد. بدهی باقیمانده تعاونی به ۵۰۰ میلیارد تومان می رسد.