این گفت وگو را می خوانید:

مجمع تشخیص مصلحت نظام چندین بار است که جلسه نداشته است؛ علت آن چیست؟

هیات نظارت چندین جلسه داشته است، کمیسیون اقتصادی هم جلسه برگزار کرده است، کمیسیون‌های دیگر هم فعال هستند و جلسه دارند.

اما صحن علنی مجمع تشخیص مصلحت نظام چندین هفته است که جلسه برگزار نکرده است.

ماه رمضان بوده، تنظیم جلسات سخت بوده و نتوانستند جلسه را تشکیل دهند.

یعنی تشکیل نشدن جلسات صحن مجمع برای چند هفته طبیعی است؟

بله، ‌هیچ مشکلی وجود ندارد و طبیعی است.

پس بعد از ماه رمضان دوباره جلسات مثل قبل منظم برگزار می‌شود؟

بله، اولین شنبه‌ای که بیاید و تعطیل نباشد جلسه صحن برگزار می‌شود.

برخی این انتقاد را مطرح می‌کنند که علت بی‌نظمی جلسات مجمع تشخیص مصلحت نظام به دلیل بیماری آیت‌الله هاشمی‌شاهرودی است؟

بیماری آیت‌الله هاشمی‌شاهرودی که خدا ایشان را شفا دهد هیچ روزی مانع کار مجمع نشده است. اگر ایشان نتواند بیاید آقای موحدی‌کرمانی جلسات را اداره می‌کند. من به شما به عنوان یک سیاستمدار باسابقه می‌گویم جلساتی که آقای محسن رضایی اداره می‌کند به دلیل روحیه نظامی که دارد خیلی منظم است؛ سروقت شروع می‌شود و سروقت هم تمام می‌شود و خوب هم جمع‌بندی می‌کنند.