تصاویری زیبا از کوه Rainbow واقع در پرو را مشاهده می کنید.

رشته کوه هایی که همانند فرش نقش و نگار رنگ دارند و هر انسانی را از این همه زیبایی و رنگ شگفت زده می کند.

عکس/ اشتباه نکنید؛ اینجا فرشی پهن نیست!

عکس/ اشتباه نکنید؛ اینجا فرشی پهن نیست!

عکس/ اشتباه نکنید؛ اینجا فرشی پهن نیست!