تصویری زیبا از به دندان کشیده شدن توله ببر توسط مادرش را برای جابجایی وی مشاهده می کنید.

عکس/ حس مادری در دنیای ببرها!