محمد رادمنش روز شنبه در نشست مطبوعاتی خود با خبرنگاران داخلی و خارجی در کابل در پاسخ به سوال یکی از خبرنگاران مبنی بر این که ایران و روسیه به طالبان کمک می کند، گفت: هیچ مدرکی در اختیار نیست که چنین فرضی را اثبات کند.

وی در عین حال از کشورهای همسایه و منطقه خواست که به جای روابط با گروه های مخالف روابط دولت با دولت را توسعه دهند و از این طریق به حل مشکلات و چالش ها بپردازند.

رادمنش هرگونه رابطه با گروه های مسلح مخالف را به جای همراهی دولت به ضرر کشورهای منطقه و همسایه های افغانستان دانست و خواستار همکاری با دولت افغانستان شد.

ایران هرگونه اتهام زنی را همواره رد کرده و از روابط دولت با دولت حمایت کرده است. در آخرین مورد «محمد رضا بهرامی» سفیر جمهوری اسلامی ایران هرگونه همکاری با طالبان را رد کرد و از روابط با دولت افغانستان اعلام حمایت کرد.