تمرین امروز تیم ملی فوتبال ایران در شرایطی برگزار شد که علی کفاشیان هم حضور داشت. در ادامه تصاویری از تمرینات امروز تیم ملی را می‌بینید.

امرین امروز تیم ملی فوتبال ایران به روایت تصویر

امرین امروز تیم ملی فوتبال ایران به روایت تصویر

امرین امروز تیم ملی فوتبال ایران به روایت تصویر

امرین امروز تیم ملی فوتبال ایران به روایت تصویر

امرین امروز تیم ملی فوتبال ایران به روایت تصویر