سیدمحمد حسینی سخنگوی شورای مرکزی جبهه مردمی نیروهای انقلاب درباره علت استعفای لطف الله فروزنده از عضویت در شورای مرکزی این جبهه گفت‌: آقای فروزنده به دلیل مشغله‌های کاری که دارد، مدتی است که حضور کمرنگی در جلسات شورای مرکزی داشته‌ است.

وی افزود: البته رفتن آقای فروزنده از جبهه مردمی هنوز در جلسه شورای مرکزی مطرح نشده  ولی با توجه به عدم حضور وی در جلسات اخیر شورای مرکزی، طبعا از این پس آقای فروزنده جزو اعضای شورای مرکزی به حساب نمی‌آید.

سخنگوی جبهه مردمی با بیان اینکه شایعه اختلافات میان اعضای جمنا مطرح به هیچ عنوان صحت ندارد، گفت: آقایان فدایی، فروزنده، جوکار و روستاآزاد مدت‌هاست در جمنا مسئولیتی ندارند اما این به آن معنا نیست که آنها با جبهه مردمی از نظر فکری همسویی ندارند.

حسینی با اشاره به تغییرات و تحولات در شورای مرکزی جمنا یادآور شد: با توجه به اینکه شورای مرکزی جبهه مردمی توسط مجمع ملی انتخاب می‌شود، هرگونه تغییر در اعضای شورای مرکزی تا زمانی که با رای اعضای مجمع ملی همراه نباشد، رسمیت ندارد.