برانکو سرمربی پرسپولیس گفته است:« به بازیکنانی که تا ۲۴ خرداد برای تمدید قرارداد به باشگاه نیامدند دیگر نیازی ندارم.»او که نشان داده روی حرف هایش می ایستد درباره مذاکره با کمال کامیابی نیا هم گفته است:« دیگر با کامیابی نیا تماس نگیرید.»