صبح امروز (یکشنبه ۲۰ خرداد)، بسیاری از محصولات کشاورزی میامی توسط باران و تگرگ آسیب دید. این بارش‌ها به قدری شدید بود که نزدیک به ۱۰۰ هکتار از محصولات زراعی و ۲۵ هکتار از باغات زردآلو خسارت سنگین وارد کرد.