ستاد ملی مبارزه با دوپینگ اسامی چهار ورزشکار  دوپینگی را که مراحل آزمایش و صدور حکم آن‌ها به طور کامل گذرانده شده است، اعلام کرد که نام احمد میرزاپور کشتی گیر خراسان رضوی در میان آن‌ها به چشم میخورد.

پایگاه اطلاع رسانی ستاد ملی مبارزه با دوپینگ اعلام کرده است احمد میرزاپور به دلیل استفاده از ماده ممنوعه استانوزولول در سال ۲۰۱۸، از ۱۴ فروردین ۹۷ تا ۱۳ فروردین ۱۴۰۱ از فعالیت در رشته ورزشی کشتی محروم می‌شود.

میرزاپور پهلوان سال‌های اخیر کشتی ایران در رشته کشتی پهلوانی است که امسال نیز در مسابقات پهلوانی کشور دوم شد.