قیمت فروش گندم به نانوایی‌های و سایر متقاضیان براساس مصوبه هیات وزیران تعیین شد. 

براساس این بخشنامه به وزارتخانه‌های جهاد کشاورزی، امور اقتصادی،‌ صنعت،‌معدن و تجارت و سازمان برنامه و بودجه و بانک مرکزی از سوی معاون اول رئیس جمهور ابلاغ شد.

در این مصوبه آمده است، بند ۵ تصویب‌نامه شماره ۱۱۷۳۹/ت ۵۵۲۹۵هـ مورخ ۸ اردیبهشت ۹۷ به شرح زیر اصلاح و تبصره آن حذف می‌‌شود. 

قیمت فروش گندم موضوع بند ۳ تصویب‌نامه شماره ۹۷۴۷۷/ت ۵۱۲۵۲هـ مورخ ۲۶ آبان ۹۳ کماکان برای نانوایی‌های یارانه‌ای به ازای هر کیلوگرم ۶۶۵۰ ریال و برای سایر متقاضیان از قرار هر کیلوگرم ۹ هزار ریال (قیمت پایه عرضه در بورس کالا) تعیین می‌شود.

13970320000673_Test_NewPhotoFree