در ماه‌های گذشته با توجه به تک نرخی شدن ارز، تراز تجاری کشور که سال گذشته هفت میلیارد دلار منفی بوده حدود یک میلیارد دلار مثبت شده است.

طبیعی است شرط مثبت شدن تراز تجاری پیشی گرفتن حجم صادرات از واردات است. اما در شرایطی که در هفته‌های گذشته گاه میزان واردات حتی یک چهارم صادرات بوده است، در تاریخ هفتم خردادماه(آخرین آمار روزانه اعلام شده) واردات بیش از دو برابر بیشتر از صادرات بوده است. از نظر وزنی در این روز ۳۳۸ هزار تن واردات و ۴۱۱.۶ هزار تن صادرات داشته‌ایم.

البته طبیعی است که آمارهای روزانه متغیر بوده و ممکن است در روزهای قبل و بعد خود دستخوش تغییرات عمده شوند، بر همین اساس در روز ششم خردادماه صادرات حدود ۵۰ درصد بیش از واردات بوده و ۱۱۰ میلیون دلار واردات و ۱۶۴.۸ میلیون دلار صادرات داشته‌ایم.

با این وجود در روز پنجم خرداد ماه سال جاری نیز واردات حجمی به مراتب بیش از صادرات داشته و در برابر صادرات ۱۷۶.۳ میلیون دلاری حدود ۲۱۱.۶ میلیون دلار بوده است.

در تاریخ ۳۱ اردیبهشت‌ماه نیز واردات کشور اختلافی قابل توجه نسبت به صادرات داشته و معادل ۱۵۸.۵ میلیون دلار بوده است، در حالی که در این روز تنها ۹۶.۲ میلیون دلار کالا صادر شده است.

با توجه به اینکه در دوره‌ای حجم صادرات روزانه حتی تا چهار برابر بیش از واردات شده بود اکنون به نظر می‌رسد به دنبال اختصاص تدریجی ارز تک‌نرخی به بخش‌های مختلف ،واردکنندگان فعالیت خود را با جدیت بیشتری دنبال می‌کنند.البته طبیعی است آنچه این روزها اعلام می‌شود در گذشته ثبت سفارش شده است.

جداول زیر وضعیت واردات و صادرات در روزهای اخیر را نشان می‌دهد که براساس اطلاعات ۲۰ گمرک عمده کشور تهیه شده‌اند: