علی نجفی خوشرودی در جلسه علنی امروز (یکشنبه) در مخالفت با مسکوت ماندن لایحه الحاق دولت ایران به کنوانسیون مقابله با تامین مالی تروریسم، گفت: تصویب این کنوانسیون از جهات مختلف منفعت برای ایران دارد و عدم عضویت در آن ضرر قطعی را ایجاد خواهد کرد.

وی با بیان اینکه باید از نظر حقوق بین‌الملل، کنوانسیون‌ها و معاهدات به این لایحه نگاه کرد، گفت: در این لایحه یکسری حق شرط و اعلامیه تفسیری لحاظ شده است که می‌توان بر اساس آن از منافع خود دفاع کنیم، کما اینکه در این کنوانسیون موضوع انصراف از عضویت نیز وجود دارد.

نجفی با اشاره به مواد این کنوانسیون، گفت: ما با عدم عضویت در این کنوانسیون خوراکی به دست دشمنان‌مان یعنی آمریکا، عربستان و رژیم صهیونیستی می‌دهیم آن هم در شرایطی که آمریکا با خروج از برجام اقداماتی را علیه کشورمان آغاز کرده و از طرف دیگر نیز شکافی بین آمریکا و اروپا نیز به وجود آمده است.

این عضو کمیسیون امنیت ملی با بیان اینکه امنیت ملی ما فقط در حوزه منطقه‌ای نهفته نیست، گفت: ما باید به آن پنج میلیون بیکار توجه کنیم که تمامی تلاش‌مان را برای بهبود وضعیت آنها به کار گیریم. مجلس و دولت باید در راستای جذب سرمایه‌گذاری تمامی اقدامات را انجام داده و بهانه به دست کشورهای دیگر ندهند.