سید عمار حکیم، رئیس جریان حکمت ملی عراق با حضور در جمع رهبران احزاب سیاسی این کشور، به همراه سایر احزاب نتایج انتخابات پارلمانی اخیر را مورد تحلیل و بررسی قرار داد.

 

در این نشست، پیرامون اقدامات ضروری به منظور محافظت از ثبات سیاسی و امنیتی و نیز احترام به آرای شهروندان عراقی رایزنی شد.

 

بر اساس گزارش دفتر رسانه‌ای جریان حکمت ملی عراق، حکیم با اشاره به اهمیت پایبندی به زمان‌بندی‌های قانونی، بر ضرورت تشکیل دولت به دور از منازعات سیاسی تأکید کرد.

 

وی در این باره تصریح کرد، دولت آینده عراق باید به دور از منازعات سیاسی و در زمان قانونی تشکیل شود.