لایحه الحاق دولت ایران به کنوانسیون سازمان ملل متحد برای مبارزه با جرائم سازمان یافته فرا ملی و لایحه الحاق دولت ایران به کنواسیون بین المللی تامین مالی تروریسم از دستورکارهای جلسه علنی امروز مجلس است.

طرح یک فوریتی الحاق یک ماده به قانون تعیین تکلیف معلمین حق التدریسی و نهضت سوادآموزی در وزارت آموزش و پرورش، تقاضای تحقیق و تفحص از منابع و مصارف و نظام مدیریت شرکت‌های فرهنگی و ورزشی وابسته به وزارت ورزش در ۱۰ سال گذشته و لایحه الحاق ایران به پیمان مودت و همکاری در جنوب شرقی آسیا از دیگر دستورکارهای جلسه علنی امروز مجلس است.

نمایندگان مجلس همچنین طرح اصلاح قانون اجرای سیاست های کلی اصل ۴۴، طرح ممنوعیت تبلیغات و معرفی محصولات و خدمات غیرمجاز و آسیب‌رسان به سلامت در رسانه‌های ارتباط جمعی داخلی و بین‌المللی و فضای مجازی، طرح بازنشسته کردن کسانی که در سن بازنشستگی بوده و هنوز حق بیمه روستاییان و عشایر پرداخت می کنند و طرح اصلاح موادی از قانون آیین‌نامه داخلی مجلس را مورد بررسی قرار می‌دهند.