در تحقیقات صورت گرفته از سوی بازپرس جنایی مشخص شد مرد میانسال به نام بهروز مدتی قبل در مقابل خرید اجناس یک فقره چک میلیونی به مرد فروشنده‌ای داده بود. اما این چک وصول نشد و بهروز نیز به خاطر نپرداختن پول دیگر پاسخ تماس‌های طلبکار را نداد.

مرد فروشنده نیز از بهروز شکایت کرد و حکم جلب او را گرفت. روز حادثه مرد طلبکار به همراه مأموران کلانتری ۱۳۴ شهرک غرب راهی خانه بهروز شدند و همسرش در را به روی آنها باز کرد.

زن جوان به بهانه‌ای چند دقیقه آنها را معطل کرد اما مرد طلبکار و مأموران وارد خانه شدند. در حالی که سرگرم جست و جوی خانه برای یافتن بهروز بودند ناگهان متوجه شدند صدایی از داخل بالکن به گوش می‌رسد اما وقتی می‌خواستند وارد بالکن شوند بهروز را دیدند که قصد فرار از بالکن را دارد اما او به محض دیدن پلیس و مرد طلبکار ناگهان تعادلش را از دست داد و سقوط کرد.

بازپرس جنایی دستوربررسی دوربین‌های مداربسته خانه بهروز و ادامه تحقیقات در این خصوص را صادر کرد.