،صفحه اینستاگرام فیفا به مناسبت ورود رونالدو بازیکن پرتغال به روسیه پستی را منتشر کرد و به وی تبریک گفت.

 

تبریک فیفا بمانسبت ورود رونالدو به روسیه +عکس