تصویری زیبا از ابیسه محلی شگفت انگیز واقع در بایرن آلمان را مشاهده می کنید.

 

اشتباه نکنید این تصویر نقاشی نیست!